Giới thiệu Phần mềm

Quản lý nhà hàng APOS

Là giải pháp phần mềm hỗ trợ vận hành các cơ sở nhà hàng Bò tơ Quán mộc, Longwang và các thương hiệu khác thuộc Công ty Cổ phần Tầm nhìn Quốc tế Aladdin. Với mục tiêu số hóa, tự động hóa, tối ưu hóa các quy trình vận hành nhằm tăng hiệu suất, nâng cao trải nghiệm của khách hàng ngày một tốt hơn...

Liên hệ khi có vấn đề

CNTT ALADDIN

Nếu trong quá trình vận hành, bạn có điều gì chưa rõ, hãy tra cứu các vấn đề tại cổng thông tin hỗ trợ qua đó sẽ gửi tới bộ phận CNTT ALADDIN để được hỗ trợ kịp thời.

90%
Đã giải quyết
85%
Trong 24h
15%
Sau 24h
Cài đặt phần mềm

ALADDIN Eco-System

 • CRM - Quản lý khách hàng

  Là hệ thống quản lý thông tin hồ sơ khách hàng, bảng giá, sản phẩm, chính sách bán hàng cho các dịch vụ của Bò tơ Quán Mộc & LongWang.

  Quản lý khách hàng
  Menu và giá bán
  Chính sách bán hàng
  Báo cáo bán hàng
  Báo cáo phân tích

  Giúp quản lý các cấp quản trị và điều hành; kiểm soát kinh doanh và vận hành.

 • APOS - Hệ thống bán hàng

  Là hệ thống cài đặt trên máy tính bảng giúp Phục vụ viên tư vấn quản lý dịch vụ bán hàng tại Nhà hàng

  Order món tại bàn
  Quản lý chính sách bán hàng
  Voucher và Giảm giá
  Tích hợp Thanh toán
  Quản lý Hóa đơn

  Hệ thống đang vận hành tại các cơ sở https://BoToQuanMoc.com và https://LongWang.vn

 • KDS - Hệ thống điều hành Bếp 

  Là hệ thống cài đặt trên Smart TV trong các khu vực bếp. Giúp quản lý các Order, phân khu vực bếp xử lý và kiểm soát mang đồ lên hiệu quả

  Quản lý chung
  Nhóm món và phân khu vực bếp
  Quản lý tiến độ & trạng thái nấu
  Quản lý trả đồ
  Màn hình trạng thái món


  Hệ thống đang vận hành tại các cơ sở Longwang.vn

 • ABAT - Quản lý checklist vận hành

  Là hệ thống quản lý kết quả đánh giá vận hành theo các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất khi vận hành

  Định kỳ kiểm tra đầu ca
  Định kỳ kiểm tra theo đợt
  Tổng hợp và đánh giá kết quả
  Phân công & Quy trình thực hiện
  Tổng hợp và giám sát trung tâm

  Hệ thống đang vận hành tại các cơ sở Botoquanmoc.com và longwang.vn

 • AERP - Quản lý nguồn lực tổng thể

  Là hệ thống quản lý nguồn lực tổng thể điều hành doanh nghiệp

  Quản lý Tài chính & Kế toán
  Quản lý dự án/ mở điểm mới
  Quản lý Yêu cầu mua sắm tập trung
  Quản lý Kho, NVL, Chi phí giá thành
  Quản lý Tài sản & Kiểm kê

  Hệ thống đang vận hành tại các cơ sở Botoquanmoc.com và longwang.vn

Hướng dẫn sử dụng

Nhóm quy trình APOS

Các câu hỏi tình huống

Phần mềm APOS

KHÓA ĐÀO TẠO 18 tháng 4 năm 2023

Khóa đào tạo tập trung sử dụng các tính năng phần mềm APOS - phiên bản 2.0

Đây là khóa học đào tạo các cấp quản lý & nhân viên vận hành nhằm chuyển đổi từ iPOS sang APOS. Kết quả phần mềm version 1.0 đã sử dụng tại LongWang và Bò 3/Bò 4 Sài Gòn....

Đào tạo bởi: BP CNTT & Trung tâm Đào tạo Aladdin
Hướng dẫn 15 tháng 4 năm 2023

Cài đặt APOS cho Máy tính bảng

Sử dụng cho cài đặt thiết bị mới hoặc cập nhật phần mềm mới trong khi vận hành tại Nhà hàng.

Hướng dẫn 15 tháng 4 năm 2023

Sử dụng phần mềm APOS trên máy tính bảng

Các công việc bộ phận Lễ tân, phục vụ bán hàng tại cửa hàng.

Hướng dẫn 16 tháng 4 năm 2023

Sử dụng phần mềm POS thanh toán và thu tiền

Các công việc bộ phận thu ngân và thanh toán, hóa đơn.

Liên hệ khi có sự cố

Bộ phận CNTT ALADDIN